VMSA-2022-0004 – VMware Security Advisory

15 Şubat 2022 tarihinde VMware tarafından önemli güvenlik açıklarını adresleyen VMSA-2022-0004 dökümanı yayınlandı. Yapılan duyuru da birden fazla açığın adreslendiği görülmektedir.

 

Affected Products:

  • VMware ESXi
  • VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
  • VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
  • VMware Cloud Foundation (Cloud Foundation)

 

VMSA-2022-0004 – Vulnerabilities in same announcement: 

  • Use-after-free vulnerability in XHCI USB controller (CVE-2021-22040)
  • Double-fetch vulnerability in UHCI USB controller (CVE-2021-22041)
  • ESXi settingsd unauthorized access vulnerability (CVE-2021-22042)
  • ESXi settingsd TOCTOU vulnerability (CVE-2021-22043)
  • ESXi slow HTTP POST denial of service vulnerability (CVE-2021-22050)

 

Documentation:

tolgaasik

Share