NetApp Operating System – Data ONTAP

Data ONTAP; NetApp işletim sisteminin adıdır. FreeBSD tabanlı ve storage işlemleri için design edilmiş özel bir işletim sistemidir. Dosya sisteminin adı da WAFL (Write Anywhere File Layout).

Günümüzde iki tip versiyonu mevcuttur.

  1. NetApp Data Ontap 7-Mode
  2. Netapp Clustered Data Ontap (cDOT)

7 Mode; scale up bir mimariye sahiptir. Yani bir storage aldınız, shelfler ekleyerek büyüyebilirsiniz. Yada alırken HA Pair yani iki controller ‘dan oluşan bir cihaz aldınız. Her ikisi arasında yükü dağıtırsınız. Büyüme ihtiyacınız olduğunuzda dikey yönde büyüyebilirsiniz. Aldığınız iki storage controller’ın yanına üçüncü bir controller satın alıp farm’a ekleyemezsiniz. 3. Controller ilk ikisinden tamamen bağımsız olur. Bu tip limitasyonlardan dolayı sürekli gelişen storage ortamında 7 mode yerini yeni özelliklerle gelen cDOT modeline bırakıyor.

cDot ; scale out mimariye sahiptir. Aynı farma dahil edilecek storage controller’lar ile yatay olarak büyüyebilirsiniz. Bu değişiklik storage array yapınıza günümüzde çok önemli bir artı katıyor, çünkü hızlı büyüyen veriye müşterilerimizde çok hızlı erişmek istiyor. 7-Mode burada ihtiyacı karşılayamamasına rağmen, iki controller’a yükleri dağıtsanız bile, performans olarak tek kutunun verdiği throughtput değerine mahkum oluyordunuz. Şimdi ise, performans yetmedi mi? Farm’a bir kutu daha ekleyebilirsin.

cDOT modda çalışan bir yapıda en az iki controller ‘dan oluşan bir storage kutusu almalısınız. 7 Mode yapıda zaten iki controller ile storage array’inizi çalıştırabilirsiniz. Burada amaç controller (FAS Controller) biri arızalanırsa, data servisleriniz aynı kutuda HA pair olarak çalışan diğer controller’dan devam etmesidir. (Link) cDOT modda controller sayısını arttırabilirsiniz.

  • Sadece NAS protokolleri ile servis verecekseniz à 24 controller ile
  • Hem NAS hem SAN bir arada hizmet verecekseniz à 8 controller ile bir farm oluşturabilirsiniz.

Bu arada güzel olan bir konu bu modlar için özel üretilmiş bir storage modeli yok. Daha önce bahsettiğim FAS controller’ları kullanıyoruz.

Oluşturan storage farm’larını aslında ESXi host’lardan oluşturduğumuz bir ESX cluster’ına da benzetebiliriz. Bu cluster içerisinde sanal storage’lar açıp, data servislerini müşterilerimize sunuyoruz. Bu sanal storage’lara SVM : Storage Virtual Machine adı verilmektedir.

Özetlemek gerekirse, 7 mode ve cDOT NetApp FAS controller üzerinde koşan Data ONTAP işletim sisteminin çalışma modlarıdır.

tolgaasik

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment