vSphere PowerCLI Script – VMs, Hostname, Datastores

Bazen sanal ortamda vSphere Client arayüzünü kullanarak veya monitoring araçlarını kullanarak sanal ortam ile ilgili dataları export etme ihtiyacımız oluyor. Ancak GUI ‘lerden alabildiklerimiz kısıtlı. Bu gibi durumlarda script kullanmak gerekiyor.  Yakın zamanda sanal makinelerin, üzerinde çalıştıkları host’ların ve içerisinde bulundukları datastore ‘ların bilgisini veren bir script araştırdım.  Birkaç tane buldum ve denedim. İçlerinde en basit olanını ve işime en çok yarayanı da sizinle paylaşmak istedim.

Aşağıdaki script Power Shell üzerinde vSphere PowerCLI kullanarak,  oldukça basit bir şekilde çalıştırılıp, topladığı datayı size csv formatında bir dosyada sunuyor.

*Yapmanız gereken öncelikle kullandığınız client’ınıza (Windows 7)  VMware vSphere PowerCLI yüklemektir.

Download Link:

http://communities.vmware.com/community/vmtn/server/vsphere/automationtools/powercli

*Script:

———————————————————————————————————–

Add-PSSnapin -Name “VMware.VimAutomation.Core”

$vc = connect-viserver “vCenter Server Hostname” -User ******  -Password *****

$report = @()

foreach($vm in Get-VM){

$ds = Get-Datastore -VM $vm

$report += $ds | Select @{N=”Name”;E={$vm}},

@{N=”Cluster”;E={Get-Cluster -VM $vm}},

@{N=”ESX Host”;E={(Get-VMHost -VM $vm).Name}},

@{N=”Datastore”;E={$_.Name}}

}

$report | Export-Csv -NoTypeInformation C:\VM_CLuster_Host_Datastore.csv

———————————————————————————————————–

*Yukarıdaki script’i VM-report.ps1 adıyla (yada sizin belirlediğiniz bir isimle) aşağıdaki path’e ps1 uzantılı olarak kaydedin.

Folder Path  :  ” C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\vSphere PowerCLI\VM-report.ps1″

*Dosya üzerinde sağ tıklayıp, Edit seçin. Sonra da PowerShell ISE ‘de Run (F5) butonuna basın ve çalıştırın. Script bir süre çalıştıktan sonra C:\VM_CLuster_Host_Datastore.csv dosyasını oluşturup, içerisine istediğiniz datayı export edecektir.

Yapılması gerekenler oldukça basit.

Source

tolgaasik

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment