VMware – Storage Performans Onerileri

Sanal ortamınızda VMware vSphere ESXi sunucunuza SAN üzerinden bagladığınız datastore larınızın “Path Selection Policy” tipini varsayılan olarak “round robin” seçiyoruz. Biraz daha detaylandıracak olursak; ortamda bir SAN switch / Block Storage / Server / Storage Adapter (HBA) var. En az iki fiber kablo ile sunucunuzun SAN bağlantılarınızı yaptınız, storage ta lun açtınız, SAN switch konfigürasyonunuzda tamam, sunucu SAN switch lerinden geçip, storage lun a erişiyor. ESXi hostunuza yada vCenter sunucusuna Web Client ile eriştiniz, datastore tanımlaması yaptınız. Default olarak Path Selection Policy iniz Round Robin tanımlandı. Şimdi host bu datastore a birden fazla yoldan erişiyor. Sizde bu bağlantıları görünce tüm bu yolların kullanıldığı düşünüyorsunuz. Tamam kullanılır ama ne zaman?

VMware vSphere ESXi uzerinde tanımlanan datastore lara eğer round robin policy ile erişiyorsa, bunun anlamı şudur : 1000 IO gelene kadar sadece bir path aktif olarak kullanılacak, 1001. IO talebinde ikinci path (storage datastore erişilen diğer yol) devreye alınacaktır. SSD storage ortamında ilk olarak bu ayarı değiştirmenizi oneririm. Kesinlikle host un datastoe erişiminde 1000 IO falan beklenmesin tum yollar aktif kullanılsın. Bunu da aşağıdaki komut ile yapabilirsiniz.

NetApp storage ortamında SAS / SATA veya SSD tüm storage ortamlarında ben bu değeri bir olarak set ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Tabiki storage ureticinizin dökümanlarına da bu konuyla ilgili bir göz atın.

ESXi 5.x/6.x:

esxcli storage nmp device list

Yukarıdaki komut ile datastore ların “naa.” Ile başlayan adını öğrenin. Sonra aşağıdaki komutu ile her datastore için ayrı ayrı çalıştırıp IO limit değerini bir olarak guncelleyin.

for i in `esxcfg-scsidevs -c |awk ‘{print $1}’ | grep naa.xxxx`; do esxcli storage nmp psp roundrobin deviceconfig set –type=iops –iops=1 –device=$i; done

esxcli storage nmp device list

Aynı komut ile iops değerinin bir olarak set edilip edilmediğini kontrol edin.

Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
Path Selection Policy Device Config: {policy=iops,iops=1,bytes=10485760,useANO=0;lastPathIndex=1: NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
Path Selection Policy Device Custom Config:
Working Paths: vmhba33:C1:T4:L0, vmhba33:C0:T4:L0

VMware KB : Link

tolgaasik

Share

4 Responses

  1. Komut eksik olmuş hocam. Doğrusu şu şekilde olmalı : for i in `esxcfg-scsidevs -c |awk ‘{print $1}’ | grep naa.xxxx`; do esxcli storage nmp psp roundrobin deviceconfig set –type=iops –iops=1 –device=$i; done

    Selamlar.

  2. 🙂 Sayfa izin vermiyor herhalde benim yapıştırdığımda eksik oldu. type, iops ve device ın önünde çift çizgi olmalı. ama sayfa izin vermiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment